fbpx

John C. Maxwell “15 hindamatut kasvuseadust"

Tõsta 6 mastermind kohtumisega oma meeskonna võimekust.

Kasva isiksuseks, kelleks sa oled määratud saama!

Mis on Mastermind kursus?

Tänapäeval on olemas suur hulk läbiproovitud ja toimivaid põhimõtteid, mis toetavad isiksuse kasvu. Saavutatavad tulemused sõltuvad sellest, kui kiiresti me areneme.

John C. Maxwelli sõnul tuleb oma maksimaalse potentsiaali saavutamiseks enesearenguga tegeleda eesmärgipäraselt.

See kursus aitab sul mõista, kuidas eneseareng tegelikult toimib ja kuidas ennast arendada, et kasvada tõhusamaks ja õnnelikumaks isiksuseks.

Sa saad teada, kuidas suurendada eesmärgipärast tegutsemist ja saada edukamaks igas elu valdkonnas.

Kursus aitab sinul:

"Sinu edu sõltub sellest, kui kiiresti sa kasvad." - John C. Maxwell

Mida saad sina sellelt kursuselt?

Kasvav teadlikkus

Jagades väljakutseid aitavad teised osalejad läbi oma kogemuste ja teadmiste aidata sul leida õige lahendus ning anda uusi vaatenurki.

Sihipärane enesearenguplaan

Sinu edu sõltub sellest kui kiiresti sa kasvad. Arutelud sarnaselt mõtlevate inimestega aitavad sul näha oma potentsiaali ja planeerida oma isiklikku ja ametialast tulevikku.

Uued teadmised

Saad osa teiste osalejate kogemustest, avatud tagasisidet ja nõuandeid ning osaled ajurünnakutel, kus teadmised võimenduvad veelgi.

1. KOHTUMINE

Sissejuhatus

Tahtlikkuse seadus
Kasv lihtsalt ei juhtu, enesearenguga tuleb
tegeleda eesmärgipäraselt.

Teadlikkuse seadus
Muutumiseks pead olema eneseteadlik.

2. KOHTUMINE

Peegli seadus
Teistele väärtuse loomiseks pead enne nägema väärtust iseendas.

Peegeldamise seadus
Võttes aegajalt aja maha areng võimendub.

3. KOHTUMINE

Järjepidevuse seadus
Motivatsioon paneb alustama, aga distsipliin aitab edasi liikuda.

Keskkonna seadus
Eneseareng nõuab kasvu soodustavat keskkonda.

Loomise seadus
Kasvu maksimeerimiseks on vaja strateegiat.

4. KOHTUMINE

Ebaõnnestumise seadus
Ebaõnnestumisest ja halbadest kogemustestõppimine on kasvulava.

Redeli seadus
Isiksuse kasv määrab ära enesearengu taseme.

Kummipaela seadus
Kasv peatub, kui kaob teadmine, kus sa oled ja kuhu sa tahad jõuda.

5. KOHTUMINE

Kompromissi seadus
Eneseareng nõuab teatud asjadest loobumist.

Uudishimu seadus
Kasvu tekitab küsimus “Miks?”

Jäljendamise seadus
Kasv on raskendatud, kui sul ei ole mentorit ega coach’i.

6. KOHTUMINE

Laienemise seadus
Eneseareng suurendab võimekust.

Panustamise seadus
Ise arenedes aitate ka teistel kasvada.

Kokkuvõte

Mis on Mastermind?

Mastermind ideed tutvustas esimesena Napoleon Hill oma raamatus “Mõtlemist muutes rikkaks”: “Mastermind on kahe või enama inimese koordineeritud jõupingutus, kes harmoonilises vaimus pürgivad seatud eesmärgi poole.” Ja jätkab… “Kahe mõistuse ühendamisega moodustub alati nähtamatu, käsitamatu jõud, mida võib võrrelda kolmanda mõistusega.” See tähendab, et kaks pluss kaks ei ole enam neli, vaid see võimendub.

Mis on mastermind´i kaasaegne määratlus?

Mastermind on grupp sarnaselt mõtlevaid inimesi, kes innustavad üksteist ja esitavad väljakutseid, mistõttu igaüks neist astub välja oma mugavustsoonist ja kasvab. Grupi liikmed aitavad üksteisel luua ja saavutada eesmärke, kasutades selleks ajurünnakut ja toetavad üksteist täieliku aususe, austuse ja osavõtlikkusega. Mastermind’i liikmed on justkui katalüsaatoriks iga liikme arenemise jaoks. Mastermind’i väärtuseks on erinevate inimeste kogemused, teadmised ja oskused, mis grupi toel võimenduvad.

Miks osaleda mastermind koolitusel?

John Maxwelli “15 hindamatut kasvuseadust” mastermind on 6-nädalane koolitus, mis annab sulle võimaluse ühendada jõud grupi sarnaselt mõtlevate inimestega, kes tahavad jõuda igas eluvaldkonnas uuele tasemele. Ideed, mis sünnivad koostöös on hindamatu võimendusega. See võimaldab teil näha asju teise nurga alt ja leida uusi perspektiive oma eesmärkide saavutamiseks.

Toimumise aeg ja koht lepitakse eraldi kokku.

Iga mastermind koostöö grupi liige:

  1. Osaleb 90-minutilisel live kohtumisel, kus töötatakse läbi raamat “15 hindamatut kasvuseadust”. Kohtumised toimuvad 6 nädalat järjest.
  2. Saab kursusega seotud vajalikud mastermind materjalid.
  3. Loeb läbi raamatu “15 hindamatut kasvuseadust”
  4. Saab erilise mastermind grupi kokkuvõtte (ingl. k.)

"Sa ei saa muuta oma elu enne, kui sa ei muuda oma igapäevaseid tegevusi." - John C. Maxwell

John C. Maxwell

John C. Maxwell, New York Timesi juhtiv autor, treener ja kõneleja pälvis aastal 2014 AMA-lt kõige parema ärivaldkonna juhi tiitli ja Incilt maailma kõige mõjukama eksperdi tiitli. Tema organisatsioonid – The John Maxwell Company, The John Maxwell Team ja EQUIP – on koolitanud üle 5 miljoni juhi.
Rohkem infot leiad www.JohnMaxwell.com

Starfish Academy

Meie meeskonna John C. Maxwelli metoodika treenerid ja coaching spetsialistid on spetsiaalselt koolitatud, et aidata teil kaalutletumalt tegutseda nii professionaalses kui isikliku elus ja liikuda oma eesmärgi poole, toetudes seejuures etteantud strateegiale. Meie coach´id kasutavad parimaid materjale ja omavad vajalikke oskusi töötamaks nii individuaalselt kui rühmades loomaks ja rakendamaks juhtimise strateegiaid, mis kõige paremini vastavad Sinu vajadustele.

Kas soovid oma meeskonnas korraldada mastermind kursust?

Täida vorm, et saame sinuga arutada ja kokku leppida sinu jaoks parima lahenduse.