Suhted kontoris: kui kollektiivis on keerulise iseloomuga inimesi

Suurema osa oma ajast veedame me tööl ning sealne keskkond ning inimesed mõjutavad meie igapäevast elukvaliteeti ja ka tulemusi. Positsioonist ja valdkonnast sõltumata tuleb aegajalt tegemist teha inimestega, kellega suhtlemine või koostöötamine on väljakutse omaette.

Oskus komplitseeritud olukordade ning nõudlike või probleemsete inimestega toime tulla on oluline nii spetsialisti, juhtivtöötaja aga ka ettevõtte omaniku jaoks. Oleme toonud välja neli lihtsalt ja universaalset nõuannet, kuidas pingeliste olukordadega toime tulla ja säilitada produktiivne töökeskkond. Järgides neid nelja põhimõtet arendad universaalse vastupanuvõime ükskõik millise keerulise inimtüübi suhtes.

Inimesed ja olukorrad on erinevad – mõned ei pea lubadustest kinni, teised jällegi on kas liiga kontrollivad, keelduvad koostööst või on vastupidiselt liigselt sõltuvad. Kollektiivis võib leida tagakiusajaid, draamameistreid aga ka osavaid manipulaatoreid, kes meelsasti muudavad end asendamatuks või vastupidi, leiavad ohvri, kes nende eest töö ära teeks.

Kui olukord muutub väljakannatamatuks, on tööandjal võimalik inimene vallandada ja töötajal võimalus vahetada töökohta, kuid samas tasub meeles pidada, et keerulisi isiksusetüüpe ning olukordi pole võimalik vältida. Selle asemel, et iga vahejuhtumi järel pöördelisi otsuseid teha, tasub end varustada oskustega, kuidas hoida häid suhteid kollektiivis ja tulla toime keeruliste isiksustega.

 

Ole olukorrast üle

Võimalusi keeruliste isiksustega toime tulla on mitmeid, kõige universaalsem ja efektiivsem on teistega tegelemise asemel pöörata tähelepanu iseendale ja oma emotsioonidele. Kui oskame juhtida oma emotsioone ja suudame olukorda ratsionaalselt analüüsida, oleme paljude probleemolukordade suhtes immuunsed

Üks võimalusi, kuidas vältida liigset emotsionaalsust ja konflikti sattumist, on loobuda sildistamisest. Andes inimesele või olukorrale hinnangu, nagu näiteks “halb”, “ebameeldiv” või “saamatu”, loome automaatselt emotsionaalse eelhäälestuse, see omakorda määrab aga ära selle, kuidas me olukorda tajume. Ei ole võimalik säilitada lugupidavat ja neutraalset suhtumist inimesse, keda oleme eelnevalt mõttes rumalaks või halvaks tembeldanud.

 

Mõista kavatsusi

Hinnangute andmise asemel aitab olukorda lahendada hoopis mõistmine. Kui tead, mis on soovimatu või ebasobiva käitumismaneeri põhjuseks, oskad valida õiget hoiakut ja suhtlemisstiili. Näiteks leidub igas kollektiivis inimesi, kes kas siis liidri või hoopis vastupidiselt ohvri rolli võttes kolleegide emotsioonidega manipuleerivad ning seeläbi jätavad ebameeldivad ning soovimatud ülesanded teistele teha. Antud juhul pole Sul vaja teha muud, kui viisaks anda teada, et paraku oled ise oma asjadega ummikus ning soovid head töömeeleolu. Kolleegi kavatsusi ja tegutsemise algpõhjusi mõistes suudad olukorda juhtida.

 

Sea piirid

Töötulemusi ja saavutusi ei mõjuta ainult negatiivsed kogemused ja konfliktsed inimesed, keeruliseks võib osutuda ka kolleeg, kellega on tore ja lihtne suhelda või töökaaslane, kes armastab draamat ning kuulujutte. Kui negatiivset inimest ja olukorda on võimalik blokeerida ja ignoreerida, siis ülevoolav sõbralikkus ja sotsiaalne aktiivsus võib olla hoopiski suurem väljakutse. Sea piirid oma töö- ja suhtlusajale ning hoia neist kinni.

Piiride seadmine toimib ka ekstreemsetes olukordades. Kui keegi läheb üle Sinu seatud piiride, näiteks käitub agressiivselt või ebaviisakalt, tuleb sellest konkreetselt, kuid emotsioonivabalt teada anda. Kui sead konkreetsed piirid ja pead neist ise kinni, siis varem või hiljem hakkavad ka kolleegid neid aktsepteerima.  

 

Anna tagasisidet

Piiride seadmisest on vähe kasu, kui neid tead vaid Sina ise. Tihti jäetakse konstruktiivne kriitika ja tagasiside andmata, kartes niigi keerulise inimesega veelgi suuremasse konflikti sattuda. Anna teistele teada oma piiridest, kuid ära tee seda emotsionaalselt ning säilita lugupidamine nii enda kui ka teiste vastu.

Tagasisidet andes hoida silmsidet, kasuta “mina”-vormi “sina”-vormi asemel. Näiteks tasub jutukale töökaaslasele öelda, et “Ma jutustaksin Sinuga hea meelega edasi, aga kahjuks olen tähtaegadega hädas ning mul on keeruline vestlust jätkates oma tööga valmis saada”. Lause: “Sinu jutt segab mind!” on hinnanguid andev ja solvava alatooniga. Keskendu tagasisidet andes olukorrale ja käitumisele, mitte aga inimesele endale.

Tagasisidet andes olen konkreetne ning anna teada ka oma ootustest, näiteks: “Soovin, et kuni koosoleku lõpuni ei tule ühtegi teemavälist kommentaari,” ning enne jätkamist proovi saada ka teise osapoole või osapoolte kinnitust, et nad on Sinu piiridest ja soovidest aru saanud.

Sõltumata positsioonist, valdkonnast ja kvalifikatsioonist puutume oma tööalases elus aegajalt kokku keeruliste isiksusetüüpidega, olgu selleks siis need, kes armastavad liigselt kuulujutte, soovivad end võimukalt kehtestada või elavad muudmoodi end teiste peal välja. Oskus säilitada arukas otsutusvõimet ja mitte lasta end konflikti või soovimatusse olukorda tõmmata, aitab tulla toime ükskõik millise keerulise isiksusetüübiga.

Säilita austus teiste ja iseenda vastu, sea piirid ning pea neist ka ise kinni ning varsti hakkavad ka teised seda tegema. Alles siis, kui aga mainitud nõuanded ei toimi ning keeruline ja probleeme inimene ei tule toime oma tööga ja/või mõjub halvasti üldisele töökeskkonnale, tasub hakata mõtlema edasistele sammudele, olgu selleks siis võimalusel töösuhte lõpetamine, jutuajamine kõrgemal positsioonil oleva inimesega või töökohavahetus.