Mentaalselt tugevad inimesed on omandanud mõtteviisi, mis tagab neile vaimse tugevuse ning sisemise rahulolu. Nemad teavad, mida nad elult tahavad ning teadvustavad soovitu saavutamiseks vajalikke omadusi ja mõttemustreid  nagu näiteks kirg, tahtejõud, püsivus ning distsipliin. Kõik on saavutatav seni, kuni need on Sinu sisemiste soovide ja väärtustega kooskõlas ning oled valmis ennast arendama ja 100% pühenduma isegi kõige raskematel hetkedel.

Käesolevas postituses toome Sinuni 8 olulist igapäevast mõtteviisiosa, mis aitavad luua eesmärkide saavutamiseks vajaliku vaimse tugevuse.

 

1. Ole avatud uutele teadmistele

Internetisajandil võib leida igaüks ennast huvitavas valdkonnas hulgaliselt tekste ja õpetusi. Tõsiasi on ka see, et kahjuks ei kasutata sedakättesaadavat informatsiooni enda kasuks ära. Edukate inimeste jaoks on õppimine protsess, mis on nende jaoks väga olulise tähtsusega vaimse tugevuse saavutamiseks. Õppimist tuleb vaadata kui võimalust enda oskuste arendamiseks, mis annab Sulle nii ettevõtlus- kui töömaastikul konkurentsieelise.  

 

2. Ole valmis kohanema

Kõik on pidevas muutumises – see on paratamatu! Sa pead õppima tänapäeva kiires ja agiilselt arenevas maailmas muudatustega kohanema. Selleks on vaja olla paindlik ning uutes olukordades kiirelt reageerida. Ära hakka süüdistama olukorda, vaid õpi muudatustest olenemata olukordadega toime tulema.

 

3. Panusta teistesse

Kas esimene küsimus pealkirja lugedes oli: “Aga mis ma vastu saan?” Edukad inimesed teavad, et üheks vaimse tugevuse oluliseks faktoriks on teistesse panustamine. Nende olemuses on ületada ootusi ilma midagi vastu tahtmata. Keskendu väärtuse loomisele ning panusta inimestesse ilma isiklike ootusteta ning Sa näed, kuidas mõne aja pärast hakkab see Sinu kasuks tööle.

 

4. Mõtle kastist väljas

Vaimselt tugevad inimesed kujundavad oma enda raja. Sageli on eesmärgi saavutamiseks vaja olla loominguline ning mõelda suuremalt. See viib Su küll mugavustsoonist välja tundmatutele radadele, kuid viib Sinu saavutused täiesti uuele tasemele. Siinkohal on väga oluline lahendustele orienteeritud mõtteviis ning probleemide käsitlemine võimalustena.

 

5. Usu endasse!

Kui Sa ise ei usu endasse, siis miks peaksid teised uskuma? Ära mõtle sellele, mida teised inimesed Sinust arvavad, vaid keskendu iseenda minapildile. Meil kõigil on keerulisemaid aegu ja teele satub väljakutseid. Sa saavutad kõik soovitu kui usud endasse, oled oma soovides kindel ning oled valmis pühenduma.

 

6. Võta endale vastutus

Ära võta ebaõnnestumise korral ohvri rolli ning hakka teisi süüdistama – võta 100% vastutus endale! Nii mõnegi inimese esimene reaktsioon läbikukkumisi analüüsides on sõrmega teiste peale näidata. Mentaalselt tugevad inimesed seda ei tee! Nemad tunnistavad oma vigu ning peavad ennast 100% vastutavaks tekkinud olukorra eest. Selline suhtumine võimaldab olukorda realistlikult hinnata ning käsitleda kui õppekohti.

 

7. Ole eneseteadlik

Eneseteadlikud inimesed on mentaalselt tugevad. Nad tunnetavad oma emotsioone, teavad oma tugevusi ja nõrkusi. See võimaldab neil ka raskel päeval leida sisemist rahu. Oskus hinnata hetkeemotsioone võimaldab neil olla rahulik ka kõige keerulisemates olukordades. Eneseteadlikkus on kõrge emotsionaalse intelligentsusega inimestel kõrgelt välja arendatud. Õpi ennast tundma, ole iseendaga aus ja läbipaistev!

 

8. Oma kontrolli

Siinkohal on mõeldud kontolli omamist sotsiaalmeedia ning muude meediakanalite tarbimise üle. Segajaid tuleb igapäevaselt juurde ning enamikel inimeste on tavaks käituda kui jahimees, kes laseb parte. Fakt on see, et kui jahimehel lendavad pardid ära, siis sotsiaalmeedia on Sind ootamas igal ajahetkel. Sul on valida, kas sotsiaalmeedia kontrollib Sinu elu või oled ise see, kes hoiab kontrolli enda käes.

 

Kas soovid olla mentaalselt tugevam? Ole avatud uutele teadmisele ning hakkad kiiremini leidma lahendusi. Õppimise ja arenemise üheks osaks on enda ületamine, mis nõuab mugavustsoonist väljaastumist. Pannes ennast piisavalt tihti natuke ebamugavasse situatsiooni, kus pead oma tiibu üha rohkem laiali ajama, õpid kiiremini kohanema. Eneseteadlikkus tõstab Sinu eneseusku ning võimaldab Sul elus toimuvate olukordade eest vastutuse 100% enda peale võtta.

Lihtne, eks?

Mentaalse tugevuse terviseks!