Majandusliku edu kuus alustala: õppetunnid rikkalt ja vaeselt isalt

 

Arvatavasti üks kõige edukamaid personal finance raamatuid on Ameerika kirjaniku, investori ja motivatsioonikõneleja Robert T. Kiyosaki “Rikas isa, vaene isa”. Raamat võrdleb kahte isa: autori enda vaest isa ning ta sõbra Mike’i rikast isa.

Raamat ei keskendu neile, kes sünnivad rikka või vaesena, vaid sellele, kuidas nad mõtlevad  ning käivad ümber rahaga. See näitab, kuidas suurim erinevus rikaste ja vaeste vahel pole mitte jõukus, vaid nende mõtlemisviis, harjumused ja rahaline filosoofia.

Siin on kuus peamist õppetundi raamatust:

 

1. Rikkad ei tööta raha nimel

Rikas isa ütleb, et raha töötab tema jaoks, mitte vastupidi. Ta soovib, et Sa käiksid tööl, et saaksid aru, kuidas raha toimib ning kuidas see enda kasuks tööle panna. Kui soovid teada saada kuidas, siis kõigepealt tuleb hirmust üle saada. Rikka isa sõnul on peamiseks tundeks hirm, kui jutt käib rahast. Hirm ei luba enamikel inimestel töölt ära tulla, sest nad kardavad, et ei suuda siis arveid maksta või et neil pole piisavalt raha. Teine emotsioon peale hirmu on ahnus: kui inimestele rohkem maksta, siis nad kulutavad ka rohkem. Kui Sa ei taha raha kütkes olla, siis pead mõtlema sellest ratsionaalselt, mitte läbi tunnete.

 

2. Miks arendada majanduslikku lugemust?

Rikas isa usub, et raha ilma finantsalaste teadmisteta tähendab, et rikkus on varsti kadunud.

Selle pärast rõhutab ta finantshariduse olulisust. Koolis õpetatakse ainult, kuidas töötada raha nimel. Nad on ehitatud looma häid töötajaid, mitte tööandjaid. Formaalses õppes on puudu n.ö rahaline võime (financial aptitude) – mida teed rahaga, kui saad selle, kuidas hoida seda enda käes ning panna enda jaoks tööle. Kui soovid saada majanduslikult iseseisvaks, siis pead teadma ning aru saama oma summadest.

 

3. Tegele oma äriga

Su töö ja äri erinevad üksteisest. Sa ei tohiks lootma jääda oma töökoha peale, kui soovid saada majanduslikult edukaks. Selle asemel keskendu enda ärile ning arenda oma oskusi ja vahendeid. Kiyosaki ütleb, et majanduslikud raskused tulevad tihti sellest, et inimesed töötavad terve elu kellegi teise heaks, kuid tööpäevade lõpuks pole neil ikka midagi ette näidata. Kogu vara ning kasuta neid, et soetada tuluteenivaid, tõelisi vahendeid. Rikka isa sõnul on tõelisteks eelisteks aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondid, kinnisvara, autoriõigused jms.

 

4. Maksude ajalugu ja suurkorporatsioonide võim

Mõte maksudest algas, kui inimesed pandi uskuma, et need karistavad rikkaid ja aitavad neid. Tegelikult alam- ja keskklass, kes hääletasid nende poolt, olid ise nüüd ebasoodsas olukorras. Rikka isa sõnul valitsuse soov raha järele aina suurenes, kui nad olid maitse suhu saanud. Valitsuse nurga alt, mida suurem on ta firma, seda rohkem austatud ta on. Kuid mida vähem tal on on töötajaid ning madalamad kulutused, seda rohkem hindavad teda investorid.

Rikkad on teadlikud sellest, kui palju neid süsteem mõjutab, kuid nad ei lase end sellest segada. Väärtuslikud teadmised neljas laias erialas – raamatupidamine, investeerimine, turu mõistmine ja juura –  panevad nad mõistma, kuidas kaitsta ja kasvatada oma vara.

 

5. Rikkad leiutavad raha

Üks asi, mis hoiab meid kõigi tagasi, on enesekindluse puudumine. Samal ajal kui enamik inimesi ootavad õnne ja soodsat võimalust, loovad rikkad ise raskustest võimalusi. Tegelikkuses ei võida mitte tark, vaid julge. Kui Sa ei mõtle suurelt ja ei võta riske, siis veedad terve elu oodates juhust, mida ei ole tulemas.

Kiyosaki tuletas siinkohal veelgi meelde finantsharitust. Rikas ei usu, et ta saab rohkem raha lihtsalt rohkem tööd tehes. Ta proovib olla majandusalaselt rohkem haritud, et tal oleks rohkem võimalusi ja võimu.

 

6. Tööta, et õppida, mitte raha teenida

Kiyosaki usub, et on inimesi, kes on ühe oskuse kaugusel rikkusest. Peale koolis õpetatavate ainete tuleb ise juurde õppida vajalikud oskused, et jõuda rahalise edukuseni. Rikkad ei tööta, et raha teenida, vaid õppimisvõimaluste pärast. Mõned olulised valdkonnad, mida arendada, on juhtimine ja suhtlus. Kiyosaki paneb hingele ka müügi- ja turundusoskust. Igaüks peaks omandama need oskused, kui soovitakse jõuda rahalise vabaduseni (financial freedom).

Rikkad inimesed vaatavad raha teisiti. Nad teavad, et raha teenimine pole piisav, vaid tuleb teada ka kuidas seda kasvatada ja kasutada. Rahaliselt iseseisev ja majanduslikult haritud olemine on kaks väga erinevat asja. Teadmised rahast ja sellega kaasnevast pole vajalikud ainult investoritele, vaid kõigile. Rahalised otsused, mida võtad vastu igapäevaselt, on suure kaaluga pikemas perspektiivis ehk peaksid teadma, kuidas neid teha arukalt.

 

Allikas