Mis on juhtimises 25:50:25 printsiip?

 

Igas kollektiivis, ettevõttes, ka perekonnas võib tekkida nii pinge kui konflikt. Mille poolest need erinevad?

 

Pinge on normaalne ja lühike erimeelsus tiimis, mis toob kaasa positiivse tulemuse, kui see lahendatakse õigel ajal ja korralikult. Konflikt seevastu on ebatervislik, toodab pikaajalist erimeelsust ja negatiivusust ning tuleb võimalikult kiiresti tuvastada ja lahendada. Liidriks olemine sel raskel perioodil ei ole meeldiv, sest siis tuleb sageli inimesi survestada. Tuleb mõjutada nende mõtlemist, emotsioone, käitumist – ja mitte agressiivselt, vaid enesekindlalt.

Paljud kogenematud liidrid ajavad tihtipeale omavahel segamini inimeste juhtimise ja neile meeldimise. Neil on arvamus, et nad kui hoiavad kõik õnnelikena, siis neile järgnetakse. Tõde on hoopis see, et on võimatu hoida igat töötajat rõõmsana. Kui Sa seda proovid, siis kukud peagi läbi. Kui ettevõttes kasvavad pinged, siis suudab just tugev liider aidata suhteid parandada.


25:50:25 reegel

Kui liider ootab töötajaid appi ühist probleemi lahendama, siis jagunevad inimeselt tavaliselt kolmeks: 25% toetavad juhti, 50% jäävad erapooletuks või ebakindlaks ning viimane 25% hakkab vastu. Liidri eesmärk on 50% grupp muuta entusiastlikuks ja ühinema esimese 25% grupiga.

See võib raske tunduda, kuid siin on paar näpunäidet igale liidrile:

  • 25 %, kes on juhi vastu, ei muuda oma arvamust. Seda tuleb aktsepteerida.
  • Liider peab aru saama, et ta ei suuda õnnelikuks teha negatiivset 25 %. Neile meele järgi olles muutuvad nad veel enesekindlamaks.
  • 50% grupile tuleb luua võimalusi veeta aega koos positiivse 25%, mis aitab liidrit – arvamused on nakkavad!
  • Palu liidrit toetavalt 25% grupilt rahulikult mõjutada neutraalset, 50% gruppi.
  • Tunnusta toetavat 25% gruppi. Nad aitavad Sinu organisatsioonil edasi liikuda.

Liidrina tuleb olla isetu ning seista organisatsiooni ja selle töötajate heaolu eest. Seistes vaid enda eesmärkide eest, muudab liider tervisliku pinge konfliktiks. Juhid, kes hoolivad töötajatest, on rohkem austatud ja see tuleb kasuks pingeolukordades

 

Allikas