Kuuldes sõna haavatav, tekib meie peas väga palju erinevaid emotsioone ja tundeid. Enamuse jaoks meist kehtib võrrand HAAVATAVUS = NÕRKUS. Sageli seostub selle sõnaga hirm ja häbitunne. Sageli arvame, et  ainult mõte oma tegelike mõtete rääkimisest peletab inimesed meist eemale. Eelnev mõttekäik võib kirjeldada meist igaüht, olenemata sellest, kas oled organisatsiooni liider või koduperenaine.

Mida me sageli aga ei teadvusta on tõsiasi, et  inimloomusesse on sisse programmeeritud olla haavatav. Enamus meist on terve elu viibinud keskkonnas, mis süvendab uskumust, et haavatavus tähendab nõrkust. Patrick Lencioni sõnu kasutades loob haavatavus aga hoopiski inimeste ja meeskonnaliikmete vahelise usalduse tekkimisele viljaka pinna. Tema teooriaga puutusin kokku juhtimiskonverentsil Live2Lead, kus ta oma esinemisega muutis minu ja ka paljude teiste osalejate definitsiooni haavatavusest, ja seda just meeskonna ja liidri vaatenurgast lähtuvalt.

Kas Sa oled kunagi olnud olukorras, kus soovid täiesti avatult välja öelda oma mõtted, kuid sõnad ei tule?  

Esita endale väljakutse kasutada haavatavust kui võimendit ja teadvusta endale järgnevat:

Mis teeb Sind haavatavaks?

Hakka endale teadvustama hetki, olukordi, emotsioone, mis muudavad Sind emotsionaalseks ja tundlikuks.

See uskumus valdab paljusid inimesi…

See uskumus on globaalselt levinud. Teadlikkus võimaldab Sul samm-sammult välja murda, olla ise haavatav ja olla empaatiline nendega, kes on juba ennast avanud.

Millised on Sinu mõttemustrid seoses haavatavusega?

Mida Sa mõtled hetkedel, kui Sind valdab soov olla avatud ja haavatav, kuid sein tuleb vastu? Kui surume alla tundeid ja emotsioone, hakkame õigustamise eesmärgil rääkima iseendale lugusid. Sageli hakkame otsima erinevaid tegevusi, mille eesmärk on vältida olukorraga tegelemist.

Haavatavuse saavutamine on teekond

Turvaline ja avatud keskkond annab meile julguse olla haavatav. Nii meeskonna liikme kui kaaslasena soovime, et meie tunded ja emotsioonid on kaitstud. Sellise õhkkonna loomine võtab aega. See on teekond ja igas suhtes on see erineva pikkusega.

Kõik algab väikestest sammudest

Teadvusta endale, et õppida olla haavatav võtab aega, kuid juba väikeste enda avamise hetkede tulemusel saame enesekindlust ja eneseusaldust juurde.

Kõik me tahame, et meie meeskonnaliikmed ja kaaslane avaksid ennast ning räägiksid oma tõelistest tunnetest. Kõik algab meist endist – alusta Sina, loo avatud õhkkond ja näita eeskuju!

___________________________