Kas oled värskelt ettevõtlusmaailma sisenenud ja tunned, et sissetulek on ebakindel? Ettevõtjaks hakates oli Sul kindlasti peas pilt, kus astudes “tegijate maailma” hakkab aktiivselt oma ettevõtmisega tegeledes sissetulek vaikselt suurenema ja tagab majandusliku kindluse. Enamus ettevõtjaid on selles olukorras olnud, kuid kas nad on sellest ka välja tulnud?

Siin on neli tegevust, mis aitavad nii alustaval kui ka pikemalt tegutsenud ettevõtjal alustada teekonda rahalise kindlustatuse juurde:

I Arvuta oma kulude miinimum

Millised on miinimumkulud, mis on Sinu äri ja elu toimimiseks hädavajalikud? Lisades saadud numbrile 10% puhvri ning arvestades juurde ka panuse oma pensionifondi, saad teada oma eluks ja äriks vajaliku miinimumpunkti.

Kui Sul on selge arusaam nii Sinu äri kui eraelu toimimiseks vajaminevast summast, saad endale ka seada hädavajaliku sissetuleku summa – see on Sinu miinimumtulu eesmärk. Oma hetkeseisu saad arvutada lahutades miinimumkulud oma eelmise kuu tuludest. See näitab, kus Sa oma finantsnäitajatega oled – kas on põhjust tunda ennast finantsiliselt ebakindlana või mitte.

 

II Hoia äri ja era pangakonto lahus

Ettevõtluse teed alustades hoitakse sageli äri ja era sissetulekud koos ühel pangaarvel. Alustava vabakutselise teenusepakkujana ei pruugi Sa pidada ennast ettevõtjaks, sellegipoolest tuleb aga seda käsitleda kui äritegevust. Ava endale äritegevuse käigus saadava sissetuleku jaoks eraldi pangakonto.  

Lisaks sellele, et selle sammuga lihtsustad Sa maksude arvestamist, toob see esile ka reaalsuse: ettevõtte pangaarvele laekunud summa ei ole puhastulu!

 

III Loo ärituludest endale puhver

Ootamatute äriga seotud kulutuste katmiseks on vajalik luua omale rahaline tagavara – hoia see eraldi oma eraelu säästudest.

Vajaliku mänguruumi tagamiseks arvesta ka võimalike äritegevuses esinevate mõõnaperioodidega ja loo endale plaan B. Selle asemel, et olla see periood tööta, otsi aktiivselt ja järjepidevalt uusi võimalusi, mis aitaksid Sul ettevõtte tulusid suurendada ja seeläbi ka oma finantsilist kindlust.

 

IV Käitu, nagu oleksid iseendale tööandja

Vabakutselisena olles peab olema väga iseseisev! Ettevõtjal ei ole sellist võimalust, nagu palgatöötajal, et ettevõte katab tervisekindlustuse ja pensionifondi. Sina ise oled kohustatud mõtlema oma pikaajalisele heaolule – tagama endale tervisekindlustuse, kas makstes endale oma ettevõttes palka või kasutades sobivat teenusepakkujat. Arvesta pensionifondi eraldatav summa miinimumsissetuleku osaks. Palgatöötajana ei kuulu kumbki neist läbirääkimiste alla – võta ettevõtjana sama hoiak!

Lõppude lõpuks taandub kõik Sinu kui ettevõtja tegutsemisele ja planeerimisele. See on koht, kus Sinul tuleb võtta 100% vastutus, Sa annad aru ainult iseendale!

 

Artikli allikas on siin!