See, kuidas suhtleme endaga, milliseid sõnu ja fraase kasutame, mõjutab suurel määral meie elu ning suhtumist kõike ümbritsevasse.

Kui vahetada ära aga väga lihtsad igapäevaselt kasutatavad sõnad ja väljendid, siis oleme suutelised ümber programmeerima oma mõtlemist, mis omakorda suurendab võimalusi edu saavutamist.

Järgnevalt on ära toodud 3 lihtsat sõna ja väljendit, mille muutmine parandab meie kõnekeelt ja mõtlemist.

„AGA“ asemel kasuta sõna „JA“

„Aga“ on ilmselt kõige limiteerivam sõna inimese sõnavaras. Sageli kasutamegi sõna „aga“ seal, kus tegelikult peaks ütlema „ja“. Selline asendamine on niivõrd tavaline, et see tundub õige, kuid kahjuks muudab see pealtnäha neutraalse lause aga hoopiski negatiivseks.

Võtame näiteks ühe noormehe, kellele avaneb võimalus minna välismaale praktikale, kuid kes kardab lendamist. Kui see inimene otsustab, kas minna, siis kuuleme kõlamas sellist lauset: „Ma väga tahan praktikale minna, aga ma kardan lendamist.“ Antud lause ei väljenda aga tõelist olukorda – see inimene tahab minna praktikale ja kardab lendamist, need kaks lauset ei ole omavahel seotud. Kui aga mentaalselt need kaks lauset omavahel sõnaga „aga“ ühendada, usume, et see suurepärane võimalus on negatiivne situatsioon. Selline konflikt takistab aga inimesel edasi liikumast. Siiski seda saab väga lihtsalt muuta, vahetades lihtsalt „aga“ sõna „ja“ vastu välja.

Sõna „aga“ kasutamine nö katkestab mõttekäigu, samal ajal kui sõna „ja“ kasutamine pakub võimalusi, kuidas edasi tegutseda. Seega kasutades „ja ma kardan lendamist“ aitab mõistusel paremini välja mõelda lahendusi. Näiteks minna terapeudi juurde, praktiseerida meditatsiooni või ükskõik mida muud, kuid mõistus leiab selle lahenduse, kuidas praktikakoht vastu võtta.

Selle asemel, et öelda „MA PEAN“, ütle „MA TAHAN“

Teine fraas, mida oma sõnavarast eemaldada, on „ma pean“. Nagu sõna „aga“ puhul tekitab see meie peas konflikti. Sõnapaar paneb meid uskuma, et antud situatsioon on meile peale surutud, kuid peaaegu alati on see vale.

Tavapärane olukord on, kus ütleme, et „peame“ käesolevad ülesanded ära tegema. Näitena võib tuua tudengi, kes ei ole väga õnnelik selle üle, et peab võtma matemaatikakursuse, et õpinguid lõpetada. Öeldes endale „ma pean“ seda tegema, muutub see tudengi jaoks vastikuks kohustuseks. Võib küll olla tõsi, et tudeng ei naudi seda niivõrd, kuid vahetades selle fraasi „ma tahan“ vastu välja, muudab see kohustuse kergemaks ja positiivsemaks, kuna see on üks etapp, mis aitab tudengil oma eemärki saavutada – saada inseneriks.

Selline sõnadevahetus aitab inimestel paremini mõista, et kõik mida teeme (ka ebameeldivad ülesanded), on meie enda valiku tagajärg.

„MA KARDAN“ asemel ütle „MA SOOVIN“

Üheks kõige piiravamaks fraasiks on „ma kardan“. See väljendab inimese soovi asemel hirmu. Öeldes endale „ma kardan palka juurde küsida“, hakkab mõistus välja nuputama kõiksugu variante, mis seejuures võib halvasti minna. Kas ülemus arvab, et ma olen liiga ahne. Kui öeldakse „ei“, siis kas ma ülehindan oma väärtust ja võimeid?

Öeldes aga „ma soovin palka juurde küsida“, aktsepteerid oma soovi, soov on aga üldjuhul seotud positiivsete mõtetega. Positiivsed mõtted ja tulemused omakorda julgustavad meid tegutsema ning ega eesmärke ei saa saavutada, kui me ei tegutse.

Allikas fastcompany.com