3 investeerimisriski, mille tõttu võib vaeseks jääda

 

Investeerimisega kaasnevad riskid hirmutavad paljusid inimesi. “Rikas isa, vaene isa” raamatu autor Robert Kiyosaki toob oma isade näitel alati välja kaks eri suhtumist rahasse. Tema vaene isa väärtustas mugavust ja turvalisust ning ta leidis, et investeerimise asemel peab tark inimene hankima hea töö ja säästma raha.

Kuid tema rikas isa leidis, et hoopis vaese isa mõtteviis on riskantne. Tema soov oli oma ettevõtteid luua ja raha investeerida, mitte säästa.

Investeerimisrisk ja RAHAVOO kvadrant

Vaese ja rikka isa vastandlikke maailmavaateid selgitab kõige paremini RAHAVOO kvadrant ehk ESBI.Iga ESBI kvadrant kujutab teatud tüüpi inimest ja mõtteviisi.

E on töötaja. Töötaja hindab töö turvalisust, hüvesid ja kindlat palka. Selle saavutamiseks müüb ta tööandjale oma aega. Talle ei meeldi risk ning ta ei saa aru, kuidas raha toimib. Tema haridus on traditsiooniline ja valmistab teda ette heaks töötajaks.

S on füüsilisest isikust ettevõtja või väikeettevõtte omanik. S hindab sõltumatust. Tal ei ole ülemust ja ta on iseenda tööandja. Tal pole töökohta. Ta ise ongi töökoht. S-i probleem on, et ta ei saa puhkust võtta. Kui ta seda teeb, jääb ta rahast ilma.

B
on suurettevõte. Suurettevõtte omanikul pole töökohta ja talle ei kuulu töökoht. Selle asemel kuulub talle süsteem. Tema mõtleb sellele, kuidas palgata teisi inimesi, kes teenivad talle tema loodud süsteemis raha. Ta on rahaliselt vaba, kuna võib töötamise lõpetada ja ikkagi raha edasi teenida.

I
on investor. Investor usub, et raha saab kasutada selleks, et teenida rohkem raha. Ta oskab kasutada võlga, makse, kindlustust ja muid võimalusi passiivseks raha teenimiseks varadesse investeerimise kaudu. Ta näeb võimaluste ja külluse maailma.


Nagu näete, on ESBI jagatud kaheks pooleks. E ja S on vasakul poolel ning B ja I on paremal poolel.

Vasakul poolel paiknevatel tüüpidel pole sageli teadmisi raha, äri ja investeerimise kohta ning nad kardavad riski. Kuid riskantsena paneb äri ja investeerimise paistma just nende teadmiste puudumine.

Paremal poolel olijad mõistavad, kuidas raha ja investeerimine toimivad, ja näevad maailma hoopis teistmoodi. Nad usuvad, et kui olla töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, on olukord tegelikult palju riskantsem kui suurettevõtte omanikul või investeerijal, kuna puudu on kolm asja: väljaõpe, kontroll ja teadmised.

On kolm peamist põhjust, miks vaene isa tõepoolest arvas, et investeerimine on riskantne – ja miks investeerimisrisk on tema ja teiste temasuguste inimeste jaoks reaalsus.

 

1. investeerimisrisk: Väljaõppe puudumine

Enamik inimesi käib koolis ja seal õpetatakse neile, kuidas olla töötaja või iseenda tööandja. Koolis õpetatakse asju, nagu lugemine, kirjutamine ja aritmeetika, mis on kõik head asjad ja töömaailmas kasulikud. Seal õpetatakse meile, kuidas ülemuste käske täita ja olla õigel ajal seal, kus meil on kästud olla – töötaja mõtlemist.

Koolis ei õpetata, kuidas raha toimib või kuidas see enda heaks tööle panna. Seal ei õpetata oskusi, mida on vaja ettevõtte omanikuks või investoriks saamisel. Neid oskusi tuleb ise otsida ja õppida.

Seetõttu puudub enamikul inimestest lihtsalt investeerimisriski leevendamiseks vajalik väljaõpe. Ja ilma väljaõppe ning teadmisteta on investeerimine riskantne.

 

2. investeerimisrisk: Kontrolli puudumine

Viimase suure majanduslanguse ajal tekkis paljudel inimestel arvamus, et investeerimine on riskantne, kuna nende aktsiaportfellid kuivasid kokku. Tegelikult on asi selles, et enamikul inimestest puudub tõeline investeerimisplaan.

Selle asemel teevad nad kõvasti tööd ja annavad oma raha „asjatundjale”, kes investeerib selle investeerimisfondi, aktsiatesse ja võlakirjadesse. Probleem on selles, et niisugust tüüpi investeeringud suurendavad investeerimisriski. Teil puudub kontroll. Olete turgude ja juhtide meelevallas. See on riskantne positsioon.

Kuid edukad investorid püüavad saavutada investeerimisriski vähendamiseks võimalikult suurt kontrolli. Sellepärast investeerin ma ettevõtetesse, kus mul on võimalik otsuseid teha, ja sellepärast meeldib mulle väga kinnisvara, mille puhul saan vaadelda pikaajalisi rahavoogusid. Mõlemal juhul on mul tugev kontroll selle üle, mis minu investeeringuga toimub.


3. investeerimisrisk. Teadmiste puudumine

Enamik meist teab vaistlikult, et kui tahame tõeliselt head asja, siis tuleb olla asjas sees. Kuuleme sageli, kuidas öeldakse: „Mul on selles ettevõttes sõber.” Pole tähtis, mis ettevõttega on tegemist. Nii võib olla auto, teatripiletite või uue kleidi ostmisel. Me kõik teame, et kokkulepped tehakse „seespool”.

Investeerimismaailmas on täpselt samamoodi. Nagu ütles Gordon Gekko, filmi Wall Street pahatahtlik tegelane, keda mängis Michael Douglas: „Kui sa pole sees, siis oled väljas.”

Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad investeerivad üldjuhul väljastpoolt, kus investeerimisrisk on suur. Neil on piiratud teadmised selle kohta, millesse nad tegelikult investeerivad.

Ettevõtete omanikel ja professionaalsetel investoritel on põhjalikud teadmised sellest, mis nende ettevõttes või investeerimisobjektil toimub. Nemad juhivad ettevõtet või investeeringut ja kuna neil on olemas siseringi info, on nende investeerimisrisk palju väiksem.


Kuidas investeerimisriski vähendada?

Esimene samm investeerimisriski vähendamisel on teha aktiivselt tööd oma mõtteviisiga, et liikuda RAHAVOO kvadrandi vasakult poolelt paremale poolele.

See ei tähenda, et vasakul pool ei tohi investeerida, kuid see on palju raskem, kuna hulk jõude toimib teie vastu – peamiselt on väga raske kontrolli saavutada, isegi kui teil on olemas väljaõpe ja teadmised. Samuti, kuna vasakul poolel asuvad inimesed müüvad oma aega, on neil harva võimalik pühendada aega oma investeeringute juhtimisele, nagu paremal poolel olijatel.

Kvadrandi paremale poolele liikumine tähendab õige väljaõppe ja teadmiste hankimist ja nende kasutamist, et saavutada kontroll. See tähendab igapäevast rahalise IQ suurendamist näiteks juhendamise ja kursuste kaudu. Kuid lõpuks on siiski vaja need teadmised kasutusele võtta. Miski ei õpeta meid paremini kui üritamine, ebaõnnestumised ja uuesti üritamine.

Allikas