Igaüks meist oskab ennast väljendada, kuid eneseväljendamise oskus ei tähenda, et oskame teadlikult ning efektiivselt suhelda. Võrreldes kiviaja ja tänapäeva suhtlemist peame tõdema, et inimesed, vestluse teemad ja ka vestluse tõlgendamine on muutunud. Tänapäeval ei saavutata ilma hea ja efektiivse suhtlemisoskuseta häid suhteid ja soovitud tulemusi.

Toome järgnevalt välja kümne eduka suhtlemise viis järgnevat oskust, mida peetakse edukate suhete loomisel ülimalt oluliseks. Eelneva viie oskuse kohta saad lugeda siit!

 

6. Empaatiavõime

Olenemata sellest, kas Sa nõustud oma kolleegi, tööandja või partneriga on oluline panna ennast kaaslase kingadesse ja proovida aru saada tema vaatenurgast. Andmaks kaaslasele mõista, et oled teda kuulanud ning austad tema vaateid, ütle: “Ma saan sinust aru…” See võimaldab kaaslasega ühele lehele saada ning on sujuva ja mõlemale poolele kasuliku suhtluse aluseks.

 

7. Avatud meel

Hea suhtleja astub vestlusesse alati paindliku ja avatud meelega. Ole avatud teistele ideedele ja vaatenurkadele. Sageli on inimesed liiga hõivatud enda vaadete ja arvamuse rõhutamisega ning ei anna kaasvestlejale võimalust rääkida. Suhtlus ei ole ühepoolne, vaid kahe või enama inimese vaheline dialoog.

 

8. Austus

Loo avatud keskkond ideede avaldamiseks ja suhtu neisse austusega ning inimesed Sinu keskkonnas jagavad hea meelega oma mõtteid ja ideid. Selleks kasuta vestluse käigus kaaslase nime, loo aeg-ajalt silmside, nooguta kaasa ning kuula aktiivselt, läbi selle annad kaaslasele mõista, et oled tänulik tema mõtete ja panuse eest. Telefonivestluse korral, kus on väga lihtne mõtetel hajuda, väldi segajaid ja keskendu vestlusele.  

 

9. Tagasiside

Tagasiside on üks võimsamaid relvi isiklikuks kasvuks. Ole avatud tagasisidele, kuna see võimaldab Sul saada ainult paremaks. Loo ka oma meeskonnas õhkkond, kus iga liige tunneb, et võib anda tagasisidet ning on lisaks ka ise valmis tagasisidet vastu võtma. Oluline on anda tagasisidet arenemise eesmärgil ja ka tunnustada inimesi positiivse tagasisidega, mis motiveerib ning innustab paremuse poole püüdlema.

Kuna tagasiside üks eesmärkidest on arenguvajaduse väljatoomine, siis on vaja luua ka isiklikult kasvule orienteeritud keskkond, kuna see võimaldab tagasiside ka oma kasuks tööle panna.  

 

10. Õige kanali kasutamine

Suhtlemisel on oluline teadlikult valida vestluse pidamiseks kasutatav kanal. Koostöö lõpetamise, palgamuudatuste ning muid sarnaseid vestlusi on oluline pidada silmast-silma. Lisaks on vaja mõelda ka vestluspartneri, tema suhtlusstiili ja ajagraafiku peale.

Soovides suhelda oma ülemusega on efektiivsuse eesmärgil mõistlik koosolekule eelnevalt põhipunktid e-maili teel ette saata ning kohtumisel kiirelt ja konkreetselt need üle käia. See loob vastastikuse austuse ning näitab seda, et Sa väärtustad teise osapoole aega samapalju kui enda oma.

 

Avatud, aus ja tagasisidestatud vestlus koos austusega kaasvestleja kui inimese ja tema ideede ning mõtete osas tõstavad Sinu kui hea suhtleja ja austatud vestluskaaslase väärtust. Suhtle teistega nii nagu soovid, et Sinuga suheldakse ning pool võitu on juba saavutatud.

Oma järgnevate vestluste jooksul mõtle nende viie eduka suhtlemise aluse peale ning analüüsi nende oma suhtlemisstiili.

Tõsta oma suhtlemisoskuse taset rakendades teadlikult kümmet eduka suhtleja omadust ning parandad igas elu valdkonnas ka suure tõenäosusega oma tulemusi.

 

LOE eduka suhtlemise esimest viit omadust SIIT!

Allikas: Communication Skills For Workplace Success