Iga päev puutume kokku oma pere, sõprade, äripartnerite ja töökaaslastega ning olenemata sellest, kellega just parasjagu suhtleme, on oluline teadlikult ja efektiivselt suhelda. Tänapäeva digitaalajastul peame kohanema moodsa tehnoloogiaga ning suutma telefoni, e-maili ja sotsiaalmeedia vahendusel suhelda sama efektiivselt kui reaalelus. Hea suhtlemisoskus on üks võtmeteguritest, et saavutada elus soovitud tulemus.

Toome välja kümme oskust, mida peetakse edukate suhete loomisel ülimalt oluliseks. Käesolevas postituses anname ülevaate viiest.

 

1. Kuulamine

Hea kuulamisoskus on hea suhtleja üks olulisemaid ja parimaid oskusi. Mitte keegi ei soovi suhelda inimesega, kes domineerib vestlust ning rollide vahetudes ei kuula teist inimest. Kui Sa ei oma kuulamisoskust, siis sageli võid leida ennast olukorrast, kus nii mõnigi oluline fakt või informatsioonikilluke jääb kuulmata. Äri- ja töökeskkonnas võib sellel olla katastroofiline mõju.

Kuulamisel ja fokuseeritult ning aktiivselt kuulamisel on vahe. Aktiivse kuulamisoskuse omandamiseks on vajalik seda teadlikult praktiseerida, keskendudes 100% kõneleja sõnadele, küsides aeg-ajalt täpsustavaid küsimusi ning kuuldut oma sõnadega tagasi peegeldades: “Kas Sa mõtled sellega…” Selline kuulamine võimaldab Sul teisest inimesest ja tema jutust paremini aru saada ja sellest tulenevalt kvaliteetsemalt vastata.

 

2. Mitteverbaalne suhtlusviis

Mitteverbaalsed eneseväljenduselemendid nagu kehakeel, silmside, käeliigutused ja hääletoon annavad Sinu kõnele, sõltuvalt nende alatoonist, negatiivse või positiivse värvivarjundi. Lõdvestunud, avatud kehahoiak (käed, jalad avatud) ja sõbralik hääletoon loovad Sinust meeldiva kuvandi, mis julgustab teisi Sulle lähenema ja Sinuga avatult rääkima.

Silmside vestluskaaslasega annab talle märku, et Sa oled kohal ja keskendunud temaga suhtlemisele. Sealjuures hoidu intensiivsest ja pidevast silma vaatamisest, kuna see võib kaasvestlejas ebamugavust tekitada.

Märka ka teiste seltskonnas viibijate mitteverbaalseid signaale, kuna sageli annavad need edasi inimese tegelikud emotsioonid ja tunded. Näiteks juhul, kui Sinu kaasvestleja nähtavalt väldib silmsidet, võib ta tunda ennast ebamugavalt või jätta midagi rääkimata.

 

3. Selgus ja konkreetne eneseväljendus

Hea suhtleja räägib täpselt nii palju ja nii vähe kui vaja. Olenemata suhtluskanalist edasta oma sõnum võimalikult lühidalt ja arusaadavalt. Ebaselge kõneviis võib tekitada Sinu kaasvestlejas segadust ning kaasa tuua möödarääkimisi. Mõtle enne rääkimist, millist sõnumit Sa edastada soovid, see võimaldab Sul ennast selgelt ja konkreetselt väljendada ning kaasvestlejale arusaavaks teha.

 

4. Sõbralikkus

Avatud ja ausa suhtluse loomiseks kõnele sõbraliku tooniga, tunne vestluskaaslase vastu huvi, küsi küsimusi ja naerata. Eelnevalt väljatoodu on oluline nii kohtumisel kui ka muid kanaleid pidi suheldes. Väga hea on kirjutada personaliseeritud e-kirju. Näiteks kui teadsid, et Su töökaaslane läheb nädalaks suusareisile, siis soovi talle “Toredat puhkust ja pikka liugu!”, see näitab Sinu tähelepanelikkust ja hoolivust ning tekitab temas tunde, et ta on oluline.

 

5. Enesekindlus

Enesekindlus on pool võitu! Kindel hoiak ja suhtlemine annab kaasvestlejatele märku, et Sa usud oma sõnumisse ja pead oma sõna. Enesekindluse märk on kasvõi silmside või kindel, aga sõbralik hääletoon. Ole teadlikult enesekindel, kuna võib juhtuda, et Sinu hoiak võib tahtmatult jätta ülbe ja agressiivse mulje. Esita väited selgelt, et mitte tekitada kaasvestlejas kahtlusi, et kas Sinu ütlus on väide või küsimus.

 

Kõik viis väljatoodud suhtlemiseks vajalikku oskust on äärmiselt olulised jätmaks endast hea kaasvestleja mulje. Rääkida oskame me kõik, kuid rääkimisel ja efektiivselt suhtlemisel on vahe sees.

Tee läbi järgnev harjutus, et olla teadlik enda suhtlemisviisi edukusest.

Mõtle oma möödunud nädalale ja vali üks toimunud olukord ning analüüsi kõigepealt enda suhtlusviisi nende viie omaduse aspektist ning ka kaasvestlejat. Iseenda analüüs ja oskuste teadlik arendamine on väga oluline, kuid sama oluline on ka oskus kaasvestlejat analüüsida, kuna see võimaldab Sul oma lähenemisviisi vastavalt kohandada.

 

Allikas: Communication Skills For Workplace Success